Ημέρα: 27 Νοεμβρίου 2023

Σητεία και ελαιόλαδο

Με πρωτοβουλία της UNESCO από το 2019 η 26/11 γιορτάζεται ως παγκόσμια ημέρα ελιάς και ελαιόλαδου στοχεύοντας στην προστασία του…

Οι πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις οδηγούν το ΓΝΑΝ σε πλήρη συρρίκνωση που ελάχιστα απέχει από τον όρο “κλείσιμο”

Ως εργαζόμενοι επισημαίνουμε συνεχώς την πορεία υποβάθμισης του νοσοκομείου Αγ. Νικολάου λόγω των συνεχών αποχωρήσεων προσωπικού και της υποστελέχωσης του…