ΑλογαΌπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη διευκόλυνση των αγοραπωλησιών των ζώων καθαρής φυλής των φυλών που εκτρέφονται στη χώρα μας και προκειμένου το βελτιωμένο ή το προστατευόμενο γενετικό ζωικό υλικό της χώρας να διαδοθεί και να διασωθεί, καθορίστηκαν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για τη γνωστοποίηση της διάθεσης ζώων αναπαραγωγής καθαρή φυλής, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι η εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι εκτροφείς που συμμετέχουν στα προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, θα γνωστοποιούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, τον αριθμό των προς πώληση ζώων που διαθέτουν καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά τους (είδος φυλή κλπ). Το Υπουργείο θα καταγράφει στην ιστοσελίδα του τα παραπάνω στοιχεία στα οποία θα μπορούν να προστρέξουν οι αγοραστές (επενδυτές Γ’ ΚΠΣ Αναπτυξιακού Νόμου κλπ), για αναζήτηση ζώων για τα οποία μπορούν να εκδοθούν γενεαλογικά πιστοποιητικά ή βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένα σε βιβλία ισοδύναμα των γενεαλογικών (μητρώα).
Επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου θα είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία (τηλέφωνα, ΦΑΞ κλπ) των 5 Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης της χώρας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να απευθυνθούν στο αρμόδιο για την περιοχή, που βρίσκεται η εκμετάλλευση του πωλητή, Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για τυχόν πληροφορίες.
Η ενέργεια αυτή είναι πολύ σημαντική διότι θα διευκολυνθεί η επαφή μεταξύ πωλητών και αγοραστών ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής παραγόμενα στην Ελλάδα και θα δώσει νέα ώθηση στα εφαρμοζόμενα προγράμματα Γενετικής Βελτωσης Ζώων τα οποία στοχεύουν μεταξύ άλλων στη βελτίωση των αποδόσεων των φυλών που εκτρέφονται στη χώρας μας. Επίσης θα συνδράμει στην διάδοση και διάσωση του γενετικού ζωικού υλικού της χώρας το οποίο αποτελεί στοιχείο του εθνικού μας πλούτου και της πολιτιστικής μας κληρονομάς.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos