Κατηγορία: apopseis

Αιδώς αχρείοι !

Συχνοί επισκέπτες του τόπου πάνω από τα Φλαμουριανά στα Λακώνια, θαυμάζουμε κατά καιρούς τα λίγα άγρια πουλιά της περιοχής, έχοντας…