Πέτρος Δούκας Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε δίνει απάντηση στην αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή Λασιθίου κ. Μιχάλη Καρχιμάκη και αφορά διαφορές μεταξύ του δήμου Ιεράπετρας και της Κτηματικής Υπηρεσίας για κατασκευές που έχουν γίνει στον παραλιακό πεζόδρομο Μύρτου δήμου Ιεράπετρας». Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του υπουργείου η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να αποφασίζει μόνη της για την τύχη των ακινήτων του δημοσίου και θα πρέπει να συνεργάζεται αρμονικά με την κτηματική υπηρεσία.
«Όπως μας ενημέρωσε η Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου με σχετικό έγγραφο της, μετά από αυτοψία που έκανε σον παραλιακό οικισμό Μύρτου Ιεράπετρας διαπίστωσε κατάληψη τμήματος αιγιαλού αυθαίρετα τόσο από το Δήμο Ιεράπετρας και την πρώην Κοινότητα Μύρτου με πλακόστρωση, όσο και από ιδιοκτήτες παρακείμενων καταστημάτων.
 
Εν συνεχεία, η προαναφερόμενη Υπηρεσία εξέδωσε σε βάρος του Δήμου και των ιδιοκτητών καταστημάτων Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (ΠΔΑ) και Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (ΙΊΚΑΑΧ) για την αυθαίρετη κατάληψη τμήματος αιγιαλού τα οποία εκκρεμούν μετά από ανακοπές προς συζήτηση στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας.
 
Από το έτος 1996 έχει αποβληθεί η πρώην Κοινότητα Μύρτου από τμήμα αιγιαλού 121,92 μ2 στην παραλία του Μύρτου και η ως άνω Υπηρεσία έκτοτε εκδίδει ΠΚΑΑΧ κατά της πρώην Κοινότητας Μύρτου και τώρα του ήμου Ιεράπετρας για το χώρο αυτό και έχει ενημερώσει τους δήμους ν. Λασιθίου ότι δεν έχουν δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού όταν εντός αυτού υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.
 
Στη νήσο Χρυσή ο Δήμος Ιεράπετρας κατασκεύσε αυθαίρετα τουριστικό περίπτερο εντός χώρου αιγιαλού και το παραχώρησε στη Δημοτική του Επιχείρηση (ΔΕΑΠΙ) η οποία το εκμισθώνει σε ιδιώτες.
 
Η Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου εξέδωσε κατά του Δήμου, της ΔΕΑΠΙ και των ιδιωτών ΠΔΑ και ΠΚΑΑΧ. Για το μεν ΕΛΑ το Ειρηνοδικείο απέρριψε την ανακοπή, το δε ΠΚΑΑΧ εκκρεμεί μετά από ανακοπή προς συζήτηση.
 
Σχετικά με την αναφερόμενη μεγάλη παραλία του Αγ. Ιωάννη, πρόκειται για παλαιό αιγιαλό και συγκεκριμένα για τμήμα του υπ’ αριθμ. ΑΒΚ 45 δημοσίου ακινήτου Ιεράπετρας που βρίσκεται στο Κουτσουνάρι Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας.
 
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔ για εκποίηση του, διεξήχθη πλειοδοτική δημοπρασία στα Γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου στην οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και η δημοπρασία απέβη άγονη.
 
Πέραν αυτών, η Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας όσον αφορά τα δημόσια κτήματα μεριμνά πάντοτε μέσα στα πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, να κοινοποιεί τα δικαιολογημένα αιτήματα των Δήμων και Κοινοτήτων, για την κατά χρήση παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου.
 
Από καμιά διάταξη νόμου, για την προστασία και διαχείριση των δημοσίων κτημάτων, δεν παρέχεται το δικαίωμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α αποφασίζει μόνη της για την τύχη των ακινήτων του Δημοσίου, χωρίς να τηρείται η νόμιμη διαδικασία.
 
Συνεπώς οι εν λόγω Δήμοι, για την καλύτερη προστασία της δημόσιας περιουσίας, θα πρέπει να συνεργάζονται με την Κτηματική Υπηρεσία και να μην προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες, αλλά να υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα τους στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ), όταν πρόκειται για παραχώρηση κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.973/79, και στη Δ/νση Δημ. Περιουσίας όταν πρόκειται για κατά κυριότητα παραώρηση ακινήτων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του α.ν. 1331/49».
 
Ο υφυπουργός
 Πέτρος Δούκας

Print Friendly, PDF & Email

Από manos