Τσόκας – ΟΟΣΑ

«Η μελέτη του ΟΟΣΑ μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για το Δ΄ΚΠΣ. Ίσως μας απαντήσει στο ερώτημα ποια Κρήτη…