Ημέρα: 5 Νοεμβρίου 2007

Ηράκλειο: άσκηση ετοιμότητας 2007

Ξεκίνησε η Άσκηση Ετοιμότητας 2007 με τίτλο «Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες στην Έγκαιρη Προειδοποίηση για την Υγεία μετά από Σεισμό». Όπως προβλέπεται…