Ημέρα: 6 Νοεμβρίου 2007

e-TREAM

Στοχεύοντας στη χρήση πιο «βιώσιμων» μορφών κινητικότητας και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στις μεταφορές, δεκαεπτά Ενεργειακά Κέντρα και άλλοι…