Ημέρα: 7 Ιανουαρίου 2014

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη διατήρηση της ανισοκατανομής των κονδυλίων εφημεριών εις βάρος του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη διατήρηση της ανισοκατανομής των κονδυλίων εφημεριών εις βάρος του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα…