Ημέρα: 19 Ιανουαρίου 2014

Το  παγκόσμιο  συμβούλιο  Κρητών  καταδικάζει  την  απόφαση  της  καταστροφής  χημικών  στην  Μεσόγειο, νότια  της  Κρήτης

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών εκφράζει την αντίθεση και αγανάκτηση του για την προτεινόμενη και μυστικά σχεδιαζόμενη καταστροφή των χημικών όπλων…