Ημέρα: 12 Ιανουαρίου 2014

Όσο υπάρχουν άνθρωποι

Σε μια σπάνια χειρονομία, στις ημέρες που ζούμε, συμπολίτης μας, από το πάνω Μεραμπέλλο, βρήκε πορτοφόλι με έγγραφα, αλλά και…