Ημερήσιο αρχείο: 19 Δεκεμβρίου, 2016

η ΕΕΝ Αποσελέμη στον ΟΑΚ

η ΕΕΝ Αποσελέμη στον ΟΑΚ

Η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Αποσελέμη (ΕΕΝ Αποσελέμη) και του Υδραγωγείου γίνεται πλέον από το στελεχιακό δυναμικό του Ο.Α.Κ. Α.Ε. από το Σάββατο 17-12-2016,

λιποτάκτες και αυτόμολοι …

λιποτάκτες και αυτόμολοι …

Τα παλιότερα χρόνια μεταξύ των ανθρώπων, που είχαν ισχυρό φιλικό δεσμό μεταξύ τους, ήταν συνηθισμένο το έθιμο των αδελφοποιτών.