Ημερήσιο αρχείο: 24 Δεκεμβρίου, 2016

Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου εγκύκλιος Χριστουγέννων

Μητροπολίτης της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας χάριν, ειρήνην και έλεος παρά του εν Βηθλεέμ τεχθέντος Σωτήρος Χριστού