Ημερήσιο αρχείο: 22 Δεκεμβρίου, 2016

Ημέρα Αγάπης 2016, ευχαριστίες ΠΟΚΑΝ

Ημέρα Αγάπης 2016, ευχαριστίες ΠΟΚΑΝ

Με αφορμή την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “Ημέρα Αγάπης 2016″ την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου οι Μαθητικές Κοινότητες και η Πολιτιστική Ομάδα Καθηγητών Αγ. Νικολάου – ΕΛΜΕ Λασιθίου