Ημερήσιο αρχείο: 6 Μαΐου, 2017

ΕΑΚ οι υπηρεσίες δεν είναι τσιφλίκια

ΕΑΚ οι υπηρεσίες δεν είναι τσιφλίκια

Πληθαίνουν και πάλι οι καταγγελίες για έξαρση των κρουσμάτων αυταρχικής και αλαζονικής συμπεριφοράς από ορισμένους Διευθυντές υπηρεσιακών μονάδων στο Υπουργείου Πολιτισμού,