Ημερήσιο αρχείο: 13 Μαΐου, 2017

Η Κρήτη στη Φιλική Εταιρεία

Η Κρήτη στη Φιλική Εταιρεία

Στα ίχνη του μεγαλύτερου Κρητικού ευεργέτη, του Αντώνιου Φ. Παπαδάκη, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας πραγματοποίησαν κοινή εκδήλωση στην Φιλική Εταιρεία στην Οδησσό.

Ο Μιχάλης Σάλλας στρατηγικός επενδυτής στη Παγκρήτια τράπεζα

Lyktos Participation εγκρίθηκε η ειδική συμμετοχή της στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με 21,49%

To πράσινο φως στην είσοδο της Lyktos Participation ως Στρατηγικού Επενδυτή, στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας έδωσαν σήμερα οι αρμόδιες εποπτικές αρχές: