Ημερήσιο αρχείο: 14 Μαΐου, 2017

Οδηγίες στους μελισσοκόμους για την τοποθέτηση κυψελών μελισσών

Οδηγίες στους μελισσοκόμους για τοποθέτηση κυψελών

Από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης υπενθυμίζεται στους μελισσοκόμους της Κρήτης ότι σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη 1 του 2008 απαγορεύεται η τοποθέτηση κυψελών μελισσών