Ημερήσιο αρχείο: 4 Νοεμβρίου, 2021

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1-7 Νοεμβρίου 2021, ο θηλασμός είναι τέχνη και σας μαθαίνουμε την τεχνική του

Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού, 1-7 Νοεμβρίου 2021, ο θηλασμός είναι τέχνη και σας μαθαίνουμε την τεχνική του

Το μητρικό γάλα είναι αδιαμφισβήτητα  ένας φυσικός «θησαυρός» που  έχει αποδειχθεί ότι βάζει τα  «θεμέλια» για μια καλή υγεία.