Ημέρα: 8 Νοεμβρίου 2021

Περισσότερες από 100 οργανώσεις στην ΕΕ συνυπογράφουν κατά του 5ου καταλόγου PCI της ΕΕ για τα ορυκτά καύσιμα

Σήμερα, περισσότερες από 100 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού γραφείου της Greenpeace, απέστειλαν επιστολή στους συμμετέχοντες στη Συνάντηση λήψης αποφάσεων…