Ημέρα: 9 Νοεμβρίου 2021

DIGITAL ICT: DIG – ICT

Στο πλαίσιο του διετούς Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 με τίτλο “ DIGITAL ICT: DIG – ICT” πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από…

Με 26 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτείται η κατασκευή του φράγματος στην κοινότητα του Αγίου Ιωάννη του δήμου Ιεράπετρας

Στην εκδήλωση παρουσίασης του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και…