Ημερήσιο αρχείο: 16 Νοεμβρίου, 2021

Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Ενεργών Δημοτών Ιεράπετρας

Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Ενεργών Δημοτών Ιεράπετρας, έως εδώ

Έπειτα από χρόνια απουσίας προοδευτικής παρέμβασης και εναλλακτικών προτάσεων στα τοπικά ζητήματα ο Δήμος έχει πέσει σε τέλμα. Χαρακτηριστική είναι η αδιαφάνεια, η παντελής απουσία του απλού κόσμου στην διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων...