Ημέρα: 23 Ιουλίου 2006

Μήνυμα ελήφθη

Μικρές Ισραηλίτισσες Αν αυτό τον καιρό, τα παιδιά μας παίζουν αμέριμνα στη παραλία, κάπου αλλού, ανάλογα με την ισχύ του…