Ημέρα: 4 Ιουλίου 2006

Χάρτινες συναντήσεις

Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), η μηνιαία εφημερίδα «Πυξίδα της Πόλης», το περιοδικό «9» της Ελευθεροτυπίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο…