Ημέρα: 25 Ιουλίου 2006

Συμβάσεις για αθλητικά έργα

Τις προγραμματικές συμβάσεις με δήμους του νομού Λασιθίου για την κατασκευή αθλητικών έργων σε δημοτικά γήπεδα, υπέγραψε ο Νομάρχης Λασιθίου…