Ημέρα: 28 Ιουλίου 2006

Στην ένωση συλλόγων γονέων

Ζητήματα που αφορούν τις δομές και τις υποδομές στον χώρο της Εκπαίδευσης, συζήτησε ο επικεφαλής και μέλη της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»…