Ημέρα: 6 Σεπτεμβρίου 2016

στρούγκες ιδιωτείας …

Λέγοντας ιδιωτεία οι αρχαίοι εννοούσαν την αχρειότητα. Το να είναι, δηλαδή κάποιος άχρηστος και ανεπίδεκτος βελτιώσεως. Και από τη σκοπιά…