Ημέρα: 22 Σεπτεμβρίου 2016

Όλη η Γη χωρά σε μια Αγκαλιά …

Στο Δημοτικό Σχολείο Αρμένων διδάσκονται συναισθήματα .. Ξεκινήσαμε πρωί το καθιερωμένο πλέον ¨πείρα(γ)μα του Ερατοσθένη¨… μια παραλλαγή δηλαδή της ιδέας…