Ημέρα: 18 Σεπτεμβρίου 2016

Λιμένι: Κυματιστό Παραμύθι στο γλαυκό Ονειροδρόμι της Μάνης

Στις γαλαζόφλεβες ακτές της νότιας Πελοποννήσου, της Λακωνίας και της μέσα Μάνης: Λιμένι Κυματιστό Παραμύθι στο γλαυκό Ονειροδρόμι της Μάνης του Συγγραφέα – Καθηγητή  Δρ. Κωνσταντίνου Σπ. Μέντη