Ημερήσιο αρχείο: 13 Απριλίου, 2022

Παράσταση Διαμαρτυρίας των εργαζομένων ΓΝΑΝ στην ΥΠΕ

Παράσταση Διαμαρτυρίας των εργαζομένων ΓΝΑΝ στην ΥΠΕ

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε  η τρίτη επαναληπτική ετήσια Γενική Συνέλευση μελών του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου. Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία,...