Ημερήσιο αρχείο: 22 Απριλίου, 2022

Συνέντευξη με μια Ελιά: Το Πολύ στο Λίγο, Λόγος περί Συνοχής - ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ

Συνέντευξη με μια Ελιά: Το Πολύ στο Λίγο, Λόγος περί Συνοχής – ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ

Συνοδοιπόρος του Τσαντάκη, αφουγκράστηκα μαζί του τους ψιθύρους της φύσης, αποκαθάρθηκα από την οικοπεδική θεώρησή της, τη θαύμασα ως τροφό, δασκάλα, μούσα. Έτσι είδα και τις ελιές του, τροφούς, δασκάλες, μούσες και βάλθηκα να...