Ημερήσιο αρχείο: 24 Απριλίου, 2022

Ο Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος, Χριστός Ανέστη

Ο Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμος, Χριστός Ανέστη

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Περάσαμε, μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Βιώσαμε τήν ἀγωνία τοῦ Σταυ­ροῦ. Γευθήκαμε τήν...