Ημερήσιο αρχείο: 14 Απριλίου, 2022

Η Δύναμη του Εμείς, δραστηριότητες συνδυασμού

Η Δύναμη του Εμείς, δραστηριότητες συνδυασμού

Αγαπητοί Συμπολίτες, Όπως έχουμε προαναγγείλει σε τριμηνιαία βάση για το έτος 2023 θα σας αποστέλλουμε τη δραστηριότητα του Συνδυασμού μας και τις συναντήσεις που κατά καιρούς γίνονται.