Λάσιον Κοινόν για Αθερινόλακκο

Λάσιον Κοινόν Κίνηση πολιτών Λασιθίου Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την εγκατάσταση του ΑΗΣ Αθερινόλακκος. Πρόταση για το προγραμματισμό των ενεργειών…